Handelstandens gamlehjem


Handelstandens gamlehjem på Årstad er en karakteristisk bygning i nyklassisistisk stil. Denne stilretningen hadde sin storhetstid i en kort periode på 20-tallet og innleder på mange måter funksjonalismen i arkitekturen.


Handelstandens aldershjem ble bygd i 1929 og fikk en sentral plass på Årstadvollen. Tomten var bebygd med brakker, men hadde fritt utsyn over store deler av Bergensdalen, noe som innbød til annen bruk. Per Grieg fikk oppdraget og anla en spesiell treetasjes teglbygning på tomten. Bygningen er formet som en halvsirkel delt av et monumentalt inngangs-parti med høyreiste pilastre, halvt bygd inn i vegglivet.Halvsirkelens avslutning har Grieg løst ved å forskyve endefløyene i forhold til resten av bygningskroppen samt ved å legge inn hjørne-vinduer som bryter med den øvrige vindusplanen.

Bygningen har klare referanser til en rekke klassiske stilidealer, men disse er både forenkelt og abstrahert. De arkitektoniske grunnelementene består av klart definerte volum, åpninger til vinduer og dører er redusert til strengt organiserte grunnelementer.

De mest markerte endringene sees tydelig inne i bakgården. Her er de kun bygningens hovedform som minner om byggets opprinnelige utseende.

Mange av Per Griegs bygninger er endret i ettertid, så også Handelstandens gamlehjem på Årstad. En bygning med så rene trekk lar seg imidlertid vanskelig ombygge uten at det får alvorlige konsekvenser for det opprinnelige uttrykket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar