Kart

Ikoner "med sort prikk" har lenke til en mer utfyllende artikkel. For ytterligere tegnforklaringer, se nederst.


Vis Arkitekturvandring i et større kart

- på Docomomos liste over verneverdige, modernistiske bygg
- har mottatt Bergen kommunes arkitekturpris
- har mottatt A C Houens arkitekturpris
- øvrige bygg av interesse