"Langhaugen egne hjem"


"Langhaugen egne hjem" byr på mange morsomme arkitektoniske løsninger. Nederst i Jomfrustien bærer husene tydelig preg av arkitektens inspirasjon fra middelhavslandene, men går en lengre opp endres husene i takt med nye inspirasjonskilder.

Jomfrustien er som et friskt pust fra sydligere breddegrader. Arkitekten Leif Grung hadde opplagt latt seg inspirere på sine studieturer til Middelhavsområdet.
Foto: Atelier KK


Etter at Leif Grung med stor suksess hadde bygd ut områdene på Nymark og Fridalen fikk han tildelt flere nye tomter videre opp mot Langhaugen.

Grung kunne legge fram beregninger som dokumenterete at også dette ville bli rimelige boliger. Han kalkulerte med byggekostnader rundt 20.000 kroner, noe som visste seg å holde stikk. Grung var flink med tall og bommet sjelden med hensyn til budsjetteringen.

Mange av husene ligger i en bratt skråning. De ble utført i engelsk hulmur i to etasjer.

Området er spesielt interessant fordi det dokumenterer hvordan Grung i stadig økende grad lot seg inspirere av funksjonalismen.

Bebyggelsen ble godt mottatt fra første stund. I Bergens Tidende kunne en lese følgende :

Fridalen Egne Hjem, Jomfrustien 13. 1930. 
Fra arkivet etter arkitekt Leif Grung
"Jomfrustien heter veien som slynger sig mellom disse hvite eksotiske hus; og hvis jomfruen eier charme fremfor andre kvinner, eier Langhaugen det samme fremfor andre bebyggede hauger"

Utsagnet kan neppe sies å være objektiv arkitekturkritikk, men et klart uttrykk for en positiv opplevelse. Jomfrustien er da også vel verd et besøk i det sommersolen går ned over Askøy.

Grung var en svoren tilhenger og ivrig talsmann for privatbilismen. Opprinnelig hadde han planlagt alle husene med tilhørende garasje, men dette ble ikke gjennomført i praksis når det gjaldt husene nederst i Jomfrustien.
Husene mot toppen ble imidlertid bygd mot slutten av 30-tallet. Da hadde modernismens tro på fremtiden slått gjennom for alvor og disse boligene ble utstyrt med egne garasjeanlegg.

Grung mestret de fleste stilarter og materialer. At han også var i stand til å ta inn over seg byggherrens ønsker bidro også til å gjøre ham til en svært populær arkitekt. I sum førte dette til at han ga sitt verdifulle bidrag til en regionalt tilpasset funksjonalisme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar