"Bungalåver" i Fridalsveien


I området ved Fridalen skole ligger en rekke spennende bygninger, signert bergensarkitekten Leif Grung. Blant disse finner vi to amerikansk inspirerte bungalower i nyklassisistisk stil som Grung bygde for sin famile.

De to bungalowene, fotografert i 1927. Grungs eget hus til høyre.
Leif Grung lanserte, som den første i Norge, bungalowen i 1926. Han hadde bak seg en studietur til USA og var kommet hjem med nye ideer basert på amerikanske idealer. Disse idealene brøt med datidens tradisjoner for eneboliger. Bungalowen samlet husets funksjoner på ett plan, tilpasset det som skulle bli den moderne måten å bo på. Husene ble bygd uten vaskekjeller, spisskammer og separat spisestue.

Grungs eget hus er det mest karakteistiske med en hesteskoformet planløsning der husets ulike funksjoner er klart adskilt. Grung skriver selv om dette i Byggekunst (1927) :

"Økonomi-avdeling i østre fløy, bestående av spisealkove, kjøkken, bryggerhus og pikeværelse. Oppholdsrommet i midtbygning i forbindelse med entré og garderober. Soveavdeling i vestre fløy, bestående av toalett og 2 soveværelser. Den hellebelagte gård mot syd erstatter verandaen"

Husets fasade mot Fridalsveien
De to bungalowene ved Fridalsveien dannet mønster for ytterligere 17 bygninger på Fridalshøyden. Bygningene var spesielle, ikke bare med hensyn til planløsningene, men også når det gjaldt selve konstruksjonen. Grung gikk ikke av veien for å eksperimentere og erstattet den tradisjonelle tømmerveggen med 4 lag panel og papp. Kritiske røster hevdet at dette ikke holdt mål i vestlandsklimaet, men ettertiden har vist at veggen har holdt seg godt.

Slik så fasaden ut i 1999. Bortsett fra at forgården er lukket med en glassvegg er det lite som er forandret.

Utbyggingen på Fridalshøyden ble organisert med felles innkjøp og standardiserte løsninger, noe som bidro til å holde byggekostnaden på et moderat nivå. Etterspørselen ble derfor stor og Grung kunne raskt gå i gang med nye prosjekt. Grung var ikke bare en dyktig arkitekt, men også en forretningsmann med blikk for økonomisk rasjonelle løsninger. Denne kombinasjonen gjorde ham til en av de desidert mest brukte bergensarkitektene i mellomkrigstiden.

Leif Grung var blant dem som la stor vekt på personbilens betydning. Han var derfor tidlig ute med å utstyre sine bolighus med garasje.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar