Trygdekassen


Bygningen som tidligere huset Bergen Trygdekasse er nå overtatt av Universitetet i Bergen og tildels betydelig ombygd. Bygningen er likevel fremdeles et landemerke på hjørnet mellom Christies gate og Lars Hilles gate.

Foto: Frode Inge Helland
Trygdekassen fikk en streng, regelmessig fasadeutforming med klokken mot Christies gate som eneste "dekor".

Planleggingen ble igangsatt like etter krigen, men grunnarbeidet kom ikke i gang før i 1949. På det tidspunkt hadde man kun byggeløyve for én etasje, men året etter var alle tillatelser ordnet og byggearbeidene kunne begynne for alvor. Bygget var først klar til innflytting i 1953. Det er likevel naturlig å omtale bygningen som en del av Per Griegs funksjonalistiske verk, nært knyttet til bygninger fra mellomkrigstiden. Grieg vant en konkurranse om nybygg for Trygdekassen allerede i 1931, riktignok knyttet til et annet tomtevalg.

Opprinnelig var Tygdekassens bygning tenkt plassert der Kalmarhuset ligger i dag. Rikstrygdeverket nektet imidlertid å gi byggetillatelse og tomten måtte legges ut for salg. Selv om bygningenes funksjoner ikke er sammenlignbare er det interessant å sammenligne Per Griegs løsning det bygget Leif Grung tegnet på den samme tomten.

Den endelige løsningen inneholdt en rekke funksjoner i tillegg til Bergen Trygdekasse. I første etasje var det plass til bensinstasjon og utstillingsvinduer. I kombinasjon med et tilbaketrukket inngangsparti åpnet dette opp den ellers så kompakte bygningen på gateplanet. Denne løsningen forsvant imidlertid da Universitetet sto for en omfattende ombygging for noen år siden og bygningen mistet med det noen av sine opprinnelige kvaliteter.

Innenfor inngangspartiet førte en bred trapp opp til ekspedisjonslokalene i annen etasje. Trygdekassens funksjonærer kunne nyte sin lunsj i en spisesal i tredje etasje, en sal som ble dekorert i sin fulle lengde av kunstneren Ansgar Larssen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar