Tennishall, Ulriksdal


Moderne teknologi som et middel for å gi folk mer tid fritid var en del av funksjonalismens program samtidig som det førte til økt fokus på fysisk fostring. Per Griegs tennishall i Ulriksdal ( 1929) er et eksempler på "fritidsarkitektur" fra mellomkrigstiden.

Tennishallen lå midt i et travel veikryss mellom Haukeland sykehus og Haraldsplass. Eksteriøret var langt på vei det samme som for 70 år siden, før bygningen ble revet i 2007.

Per Grieg tegnet de første skissene på slutten av 20-tallet og tennishallen er dermed hans første bygning med klare funksjonalistiske trekk.

Griegs perspektivtegning fra 1928 viser en noe annen utforming enn den som ble valgt til slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar