UniversitetsbiblioteketUniversitetsbiblioteket i Bergen ble offisielt opprettet i 1948, to år etter at Stortinget vedtok å opprette et universitet i Bergen. Det var imidlertid først i 1961 at biblioteket fikk sin egen bygning, tegnet av Kaare Kvilhaug og Jo Svare.

Biblioteksbygningen er del av et komplett bygningsmiljø med Sjøfartsmuseet og bygningen til Historisk-filosofisk fakultet som næremeste naboer.Universitetsbibliotekets bygning ble reist ved hjelp av en donasjon fra J.L. Mowinckels rederi. Bygget fikk en gulvflate på vel 6.000 m2.I 2005 ble inngangspartiet og interiøret fullstendig ombygd. Stilen er beholdt, men bygningen er likevel ganske annerledes enn den opprinnelige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar