Rådhuset

Konkurransen om nytt rådhus i Bergen ble lyst ut i 1952. De aller fleste forslagene gikk ut på å kombindere et høyhus med lavere bygninger i området rundt. Vinneren ble til slutt osloarkitekten Erling Viksjø, og byggearbeidene kom i gang i 1968.

Valget var kontroversielt, delvis fordi Viksjø ikke var bergenser, men først og fremst fordi bygningens formspråk var for drastisk for mange av byens innbyggere. Den politiske administrasjonen og krefter i næringslivet ønsket imidlertid en bygning med et klart modernistisk preg. Man fryktet at byen ellers kunne virke "gammeldags".

Den høyblokken som står her i dag var kun en del av et større anlegg som Viksjø hadde planlagt. Under planleggingen av det fremtidige rådhuskvartalet ble det i 1964 vedtatt å rive alle bygningene i Marken. Det kom imidlertid inn over 16.000 underskrifter mot oppføring av dette anlegget, og ti år senere ble rivningsvedtaket omgjort av bystyret.

En så stor bygning som Rådhuset er nødvendigvis vanskelig å plassere, men i ettertid er nok de fleste enige om at det var feil å sperre utsikten mot Ulriken fra Valkendorfsgaten og Rådhusgaten (bildet til høyre)
Rådhuset står på Docomomos liste over verneverdige bygg.
Regjeringsbygget
Foto: Mahlum
Bygget har arvet mange trekk fra prosjekter som Viksjø hadde tegnet i Oslo, blandt annet H-blokka i Regjeringskvartalet.

Viksjø tok patent på sandblåst betong med runde småstein (såkalt naturbetong), en teknikk som er benyttet på Bergen rådhus.Viksjø utviklet en ny støpeteknikk, naturbetongen, som han mente ga en særpreget uttrykk, samtidig som det åpnet for spennende muligheter for å integrere utsmykning i arkitekturen.

Skisse. Erling Viksjø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar