Bjørnsonsgate 6, 8, 10 og 12


Per Grieg tegnet Bjørnsonsgate 6, 8, 10 og 12 i 1930. Bygningene er først og fremst gode eksempler på den glidende overgangen mellom klassisisme og funksjonalisme.

Per Grieg var kanskje den mest allsidige av de arkitektene som hadde sitt virke i Bergen i mellomkrigstiden. Som arkitekt hadde han en spennende utvikling og behersket etterhvert flere stilarter til fulle. Bolighusene i Bjørnsonsgaten som Grieg tegnet for murmester Martin Olsen kom til mot slutten av den nyklassisistiske perioden i Bergensarkitekturen. Her står Grieg på terskelen til den rene funksjonalismen. All overflødig dekor er fjernet, bortsett fra de små gurilanderne som Grieg plasserte under vinduene i tredje etasje.

Bjørnsonsgate 6 ( i midten på fargebildet ) inneholdt opprinnelig butikker i første etasje. En etterlevning av baldakinen som strakte seg langs hele fasaden kan sees i overkant av vinduene i første etasje.

Nummer 8 ( til høyre i bildet ) er derimot så godt som uforandret..

Den nyklassisistiske stilen hadde sin storhetstid i en kort periode på 1920-tallet. Stilen tok med seg klassiske stilidealer som etterhvert ble forenkelt og abstrahert. De arkitektoniske grunnelementene ble rendyrket i form ; klart definerte volum, åpninger til vinduer og dører ble redusert til grunnelementer som ble strengt organisert kun med enkelte referanser til det historiserende.
For de arkitektene som rendyrket nyklassisismen var det derfor lite dramatikk forbundet med overgangen til funksjonalismen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar