Stenersens samling

Bygningen er tegnet av arkitekt Sverre Lied i 1978. Bygningen skulle huse Stenersens Samling av moderne internasjonal kunst, som ble gitt til Bergen by av Rolf Stenersen i 1971. Samlingen på 250 kunstverk ble gitt på betingelse av at disse ble gjort tilgjengelige for publikum. I tillegg inneholder bygningen Bergen Billedgalleris samling, utstillingslokaler og kontorer.Stenersenbygget er preget av en veksling mellom åpne og lukkede rom. Lied ville skape kontrast mellom den lukkede kuben som huser kunstskattene og de åpne vindusflatene som gir utsyn. Bygningen var opprinnelig prosjektert med en fleksibel veggstruktur som skulle kunne varieres i forhold til skiftende utstillinger. I dag er interiøret erstattet med permanente vegger.

Stenersenmuseet til høyre, ved siden av Bergen Kunsthall.

Åpne arealer innvendig var en forutsetning, og lange betongdragere ble spesialkonstruert for å unngå innvendige skillevegger. Disse dragerne er utkraget på begge sider av bygget og gir det et karakterisk utseende.


Munch-museet i Oslo
Foto: J. P. Fagerback
I arbeidet med Stenersenbygget var Lied opptatt av at dimensjonene måtte harmonere med kunstverkenes størrelse. Han var inspirert av funksjonalistisk museumsarkitektur, spesielt Kunsthaus Zürich og Munch-museet i Oslo.

Lied hadde tidligere arbeidet med et lignende formspråk da han tegnet det Historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Peter Helland-Hansen.

På slutten av 1990-tallet fikk bygningen et nytt inngangsparti med museumsbutikk og kafe. En rekke forandringer av interiøret har medført at den opprinnelige åpne romopplevelsen er forsvunnet. Det opprinnelige ineriøret er erstattet av hvite lettvegger. I 2003 bestemte en å bruke bygningen til midlertidige utstillinger og flyttet en del av bildene til Lysverket.


Fotograf ukjent.
På denne tomten lå den gamle jernbanestasjonen som var i bruk fra 1883-1913.

Bergen Kunstmuseum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar