Slettebakken kirke

Slettebakken kirke ble til etter at Tore Sveram vant en lokal konkurranse i regi av Bergen arkitektforening i 1963. Sverams vinnerutkast ble regnet som radikalt, men det ble støttet av menigheten. Grunnstein ble lagt ned i 1968 og kirken ble innviet like før jul i 1970. Bygget er tidstypisk i den forstand at den er en "arbeidskirke" der det ble lagt vekt på å legge til rette for ulike aktiviteter.

Kirken ligger øst for Tveitevannet, i et området som var reservert til friarealer og offentlige bygninger. En stor del av tomten var på utbyggingstidspunktet benyttet til kolonihager. Ifølge kommunens program skulle bygget reises i tre etapper. Første byggetrinn omfattet kirkesal og administrative lokaler. Andre byggetrinn skulle sørge for blant annet menighetssal, barnehage og peisestue. Tredje byggetrinn skulle være lokaler for ungdomsavdelingen.
Kirken er idag ikke fredet, men er ifølge Riksantikvaren en listeført kirke, og dermed ansett som verneverdig kulturminne. Det betyr at alle endringer av interiør eller eksteriør må til høring hos Riksantikvaren, før de kirkelige myndigheter fatter vedtak som medfører inngrep eller endringer.
St. Mary's Cathedral
Foto: Morio
Kirken har en dristig konstruksjon med et 11 centimeter tykt skalltak i betong. Det triangelformete kirkerommet domineres av en kraftig støttesøyle for taket.

Byggeteknikken med bruk av betongskall var velkjent fra en rekke prosjekter i utlandet. Sveram var spesielt inspirert av den japanske arkitekten Kenzo Tange og hans St. Marys Cathedral i Tokyo (1964).Slettebakken kirke er listeført av Riksantikvaren. Det betyr at det kun er mindre utvendige og innvendige arbeider, som kan utføres uten å konsultere Riksantikvaren. Kirken står også på Docomomos liste over verneverdige bygg.

Skallkonstruksjoner i betong var arbeidskrevende, og denne byggemåten nådde et høydepunkt i Norge på 1950-tallet.


Interiøret er etter undertegnedes mening et høydepunktene i norsk betongarkitektur. Innenfor et lite fysusk format blir dette et stort kirkerom. I Slettebakken kirke finner vi de tidstypiske kombinasjonene av byggematerialer, som råbetong og metall i kontrast til ubehandlet treverk og grove tekstiler. Interiøret er stort sett bevart i sin opprinnelige form, men det har ved flere anledninger blitt forsøkt endret.:
4 kommentarer:

 1. Veldig bra innlegg, hjalp meg til en 2er i et religionsprosjekt om slettbakken kirke!

  SvarSlett
 2. Hyggelig å kunne "være til hjelp", skjønt en 2er hjelper deg jo ikke så mye :)

  SvarSlett
 3. Slettebakken kirke er ikke fredet, ifølge Riksantikvaren, men den er en listeført kirke.

  SvarSlett
  Svar
  1. Litt sparsomt med opplysninger på kulturminnesøk.no, men jeg ser at det står at kirken er listeført. Oppdaterer teksten ovenfor i samvar med dette.

   Takk for opplysningen.

   Slett