Grieghallen

Grieghallen sto ferdig i 1978, og den er tidstypisk, med eksponering av bærende konstruksjoner og byggematerialer.Konkurransen om å tegne Grieghallen ble lyst ut i 1965. Vinneren ble den 28-årige danske arkitekten Knud Munk. Det hører med til historien at da Knud Munk kom til Bergen for å ta imot premien, ble han overrasket over at nabobygningene var så høye.

Byggingen tok lang tid, blant annet på grunn av manglende finansiering.

Grieghallen har et umiskjennelig særpreg med sine kombinasjoner av lukkede volum av betong, og det transparente volum av glass og stål.Bygningen introduserte en materialbruk som vakte sterke reaksjoner. Da fagbladet Byggekunst skulle gjøre opp status for Bergens arkitektur i 1984 ble Grieghallen betegnet som "...en rusten dansk boks...".

Et planlagt byggetrinn 2 ble aldri gjennomført. Dette var opprinnelig tenkt som et sirkulært bygg med samme fasadematerialer som resten av bygningen.

I Grieghallens utforming kan en finne referanser til blant andre Mies van der Rohe og Arne Jacobsen. Sistnevnte var en av Munks lærere.Selve hallen er relativt godt bevart, men bygningene som er satt opp i tilknytning til parkeringsanlegget bryter radikalt med det opprinnelige uttrykket. Tilbyggene var kontroversielle, da de bryter fasaden, som var "fullstendig gjennomført i sin enkelhet" (se byggesaken).
Vis større kart

Grieghallen står på Docomomos liste over verneverdige bygg.

Mer om Grieghallens historie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar