Realfagbygget

Realfagbygget, tegnet av Harald Ramm Østgaard, ble innviet i 1978. Bygget har et areal på 47.000 kvm og er fullstendig dominerende på denne delen av Nygårdshøyden. Arkitekten har imidlertid forsøkt å tilpasse byggets volum til landskapet, og trukket fasaden vekk fra gateløpet. Fasaden er delt opp i store felt, noe som får bygget til å virke lavere enn det egentlig er.
Realfagbygget med sine 47 000 m² bruksflate er et av landets største enkeltstående bygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgaard, og sto ferdig i 1977.
Arkivet etter Bygningsjefen, Bergen byarkiv.
Slik kunne det endt.
Foto: UiB.
Planleggingen av bygget startet allerede i 1963. Den oprinnelige planen var å rive all eldre bebyggelse i dette området og sette opp en rekke lamellblokker. Ramm Østgaard valgte imidlertid å samle alt i ett bygg, noe som gjorde det mulig å bevare mange av de omkringliggende husene.Ramm Østgaard skal blant annet ha latt seg inspirere av den japanske arkitekten Kenzo Tange og hans bygninger i Japan på 1950/60-tallet.Bygningen er på Docomomos liste over verneverdige bygg.

2 kommentarer: