Handelstandens aldershjem

Handelstandens aldershjem ble tegnet av Per Grieg og bygd i 1929. Bygningen er sentralt plasser på Årstadvollen, med fritt utsyn over store deler av Bergensdalen. Bygningen er formet som en halvsirkel delt av et monumentalt inngangsparti med høyreiste pilastre, halvt bygd inn i veggen.Bygningen har klare referanser til en rekke klassiske stilidealer, men disse er både forenkelt og abstrahert. De arkitektoniske grunnelementene består av klart definerte volum. Åpninger til vinduer og dører er redusert til strengt organiserte grunnelementer.

Les mer om Handelstandens aldershjem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar