Martens brødfabrikk / NRK

Bygningen som i dag huser NRK på Minde, ble opprinnelig bygd for Martens brødfabrikk. Arkitekt var Geir Grung, som sammen med studiekameraten Sverre Fehn blir regnet som en av Norges mest markante etterkrigsarkitekter.Geir Grung var sønn av bergensarkitekten Leif Grung, som i høy grad satte sitt preg på bergensarkitekturen i mellomkrigstiden. Geir Grung flyttet imidlertid fra Bergen og fikk sin utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Han var elev hos Arne Korsmo, som Grung var svært inspirert av. Grung var også inspirert av arkitekter som Frank Lloyd Wright og Le Corbusier.Produksjonshallens særegne arkitektur i stor grad knyttes til byggets funksjon som bakeri,
særlig med hensyn til den eiendommelige takkonstruksjon som hadde til hensikt å slippe
ut varme fra bakeriet.

Etter at bygget ble overtatt av NRK er det naturlig nok foretatt en del endringer, både eksteriørmessig og interiørmessig. Takkonstruksjonen i produksjonshallen som tidligere var åpen med store vindusflater, er i stor grad lukket av innvendig på grunn av lekkasjeproblemer. Mot Kanalveien har bygget fått en bred trapp og til en ny utgang fra 2. etasje. Sammen med et nytt garasjebygg i aluminium ved siden av trappen, har dette fullstendig endret byggets
uttrykk mot vest. Bygget er dessuten malt og slik er effekten av den usminkede materialbruken betydelig dempet.Sammen med Sverre Fehn, Håkon Mjelva og Christian Norberg-Schulz var Grung med på å grunnlegge "Progressive Arkitekters Gruppe Oslo Norge" - PAGON - i 1950. Dette var en undergruppe av CIAM, en organisasjon opprettet i 1928 for å bidra til å fremme og realisere modernismens arkitekturidealer.

Opprinnelig lå det et konditori i rotunden.

Foto: Hydro / T Knudsen
Geir Grung ble mest kjent som industriarkitekt. Kraftanlegget til Hydro Energi i Røldal-Suldal, tegnet i 1968, blir av mange regnet som hans fremste verk. Grung har også tegnet administrasjonsbygget til A/S Tyssefaldene i Tyssedal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar