Fantoft studentby

Studentboligene på Fantoft ble tegnet av Jørgen Djurhuus og Erik Fersum, og bygget i perioden 1967-71.Bergen Studentsamskipnad hadde som mål å bygge 2500 romenheter, men til slutt endte man opp med rundt halvparten. Det har likevel blitt svært dominerende bygninger, selv om denne virkningen motvirkes av plasseringen i terrenget. Anlegget består i dag av 3 boligblokker, en administrasjonsenhet, og en idrettshall bygget i ettertid.Anlegget har fått ny fargesetting, og det er gjort endringer i interiørene. Mange av anleggets opprinnelige kvaliteter har dermed gått tapt.

Djuurhus og Fersum arbeidet samtidig med Natland Studentby, et prosjekt som mottok Treprisen i 1971. De to prosjektene er svært forskjellige, men en finner mange av de samme detaljene i innredningene og kjøkkenløsningene.

Fantoft studentby står på Docomomos liste over verneverdige bygg.

Fantoft studentby representerer arven etter Le Corbusier, og en kan lett se igjen hans tanker om å bygge store strukturer i byens randsoner i dette anlegget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar