Hesthaugen/Sælegrend BorettslagHesthaugen Selegrend Borettslag er tegnet av Odd Løvseth og Nils Roar Øvsrhus, og sto klart til innflytting i 1975-76. Borettslaget er en del av Selegrendbevegelsens Boligbyggelag, en bevegelse som representerte nye tanker innen boligbyggingen på 1970-tallet.

Et viktig konsept ved etableringen av området var at husene skulle plasseres slik at alle hadde sine private områder, samtidig som fellesarealene ble tilrettelagt slik at de oppfordret til kontakt mellom naboene.Boligene ble bygget rundt en eldre gård. Våningshuset og løen ligger fremdeles inne i grenda. Løen er blitt omgjort til lagets grendahus.

Borettslagets nettsider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar