Villa Konow


Fredrik Konow-Lund var til tider svært kritisk til funksjonalismen. Først og fremst fryktet han nok funksjonalistenes "industrielle" tilnærming til byggfaget. Konow-Lund var en varm talsmann for tradisjonelle byggemetoder. Det forhindret imidlertid ikke at noen av boligene hans fikk funksjonalistiske trekk.


Foto: David40226543
Huset hadde opprinnelig en flott utsikt over Nordåsvannet. I dag ligger eiendommen mer gjemt mellom høye trær.

Bygningen som sto ferdig i 1936 viser tydelig Konow-Lunds forkjærlighet for tradisjonelle bygningsmaterialer. Veggene er oppført i tørrmur med stein fra tomten.

Et mindre veggfelt med trepanel slynger seg rundt husets sør-østre hjørne og bryter opp det ellers massive inntrykket.

Konow-Lund presenterte huset i Byggekunst i 1936 ; han skriver blant annet :

" Innvendig er anvendt murpanel som er trukket og tapetsert untatt stuen, hvis vegger er synlig, glatt, sløid furupanel. Spisestuen har pussede, røde vegger. Bygningen oppvarmes ved centralvarmeanlegg og det sanitære anlegg er meget komplett og solid utført. Utenfor stuen er opført en perloga, som efterhvert overdekkes med villvin og slyngroser. Det ser riktig pent ut op i all steinen. "

Konow-Lund var på mange måter svært konservativ, men det forhindret ikke at han likte å eksperimentere :

" Det er mig maktpåliggende at fremheve mine klienters forståelse av og tilslutning til mine mange underlige ideer under arbeidets gang. "

Tunge møbler med mange kunstferdige detaljer står i stil med interiørene. Alt vitner om Konow-Lunds forkjærlighet for tidligere tiders håndverk.

Å trekke fram denne bygningen i forbindelse med funksjonalistisk arkitektur kan ved første øyekast virke noe søkt ; både materialvalg og byggemetoder har lite til felles med det vi vanligvis forbinder med funksjonalismen. Små vinduer og tykke vegger kan ikke sies å følge prinsippet om "å slippe lys og luft" i bygningen. Hverken materialer eller tekniske løsninger er valgt ut fra en målsetning om å bygge rasjonelt, "for folket".

Når det gjelder bygningens volumer kan en imidlertid se klare paralleller til datidens funksjonalistiske løsninger. "Middelalderske løsninger" er på mange måter ikke så ulike de prinsippene som ble forfektet av funksjonalistene. Bygningene ble konstrukert innenfra- og ut slik at husets interiør kunne avleses i fasaden.

I stuen mot vest har Konow-Lund lagt inne et stort vindusfelt som åpner interiøret mot omgivelsene. Ser en for seg murene i hvit puss og i tillegg fullfører vinusbåndet i annen etasje kommer en temmelig nær opp mot en løsning som kunne vært karakterisert som rendyrket funksjonalisme.
Dette er riktignok en påstand som Konow-Lund sannsynligvis ville sagt seg sterkt uenig i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar