Bergen kunstforening


Bergen Kunstforening er tegnet av Ole Landmark. Bygningen danner et bindeledd, både tids- og stilmessig, mellom Rasmus Meyers samlinger og Bergen billedgalleri.


Bergens Kunstforening ( til høyre i bildet ) ligger sentralt plassert ved Lille Lungegårdsvann.

Da Bergens Kunstforenings nybygg sto ferdig i 1935 ble det ikke tatt like vel imot av alle i det bergenske borgerskap. Mange hadde nok forventet at arkitekten Ole Landmark skulle tegne et bygg i stil med Rasmus Meyers samlinger som han tegnet drøy ti år tidligere. Selv om formspråket er svært forskjellig ser en at Landmark i høyeste grad tok hensyn til sitt tidligere arbeid; proporsjonene i de to bygningene er nøye avstemt til hverandre. Bygningen måtte også sees i sammenheng med Lysverkenes nybygg og Landmark hadde derfor et håp om at "de ærede borgere, når dette bybillede er fullført, kommer til at omvurdere sitt syn på saken og forandre sin strenge kritikk til en smule anerkjennelse? - i pressen. "

Kunstforeningens bygning ble opprinnelig bygget uten vinduer i første etasje.

Foto: Nina-no
Kunstforeningens bygning dekker et areal på 925 kvadratmeter. Den er oppført med en etasje, men med en egen overlysetasje. I midtaksen mot Lille Lungegårdsvann ligger inngangspartiet med vindfang og vestibyle.
Opprinnelig gikk man rett gjennom vestibylen og inn i den midterste utstillingssalen.

En inngang på fasaden mot Rasmus Meyers samlinger førte tidligere inn i klubblokaler som ble utleid til Bergens Ingeniørforening. Disse lokalene ble utleid i en periode for å avhjelpe Kunstforeningens finansielle situasjon.

Utstillingslokalene ble panelt og trukket med lys strie. Alle rom fikk overlys.

Bygningen har opp gjennom årene gjennomgått enkelte forandringer: Under annen verdenskrig ønsket tyskerne å bruke bygget og krevde at det ble satt inn vinduer, noe som ble etterkommet. Nå viste det seg at det ikke ble noe av ekspropriasjonen, men bygningen ble ikke tilbakeført til sitt opprinnelige utseende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar