Jægers Minde


Funksjonalismens boligidealer som skulle sikre beboerene tilgang til lys og grønne friareal passet godt til Leif Grungs tanker rundt "egne hjem"- bebyggelsen. I Jægres Minde haveby ble disse idealene realisert.


Etter at Leif Grung hadde avsluttet utbyggingsprosjektet på Langhaugen gikk han umiddelbart i gang med en ny feltutbygging, denne gangen i Ytre Sandviken ved Hegreneset. Jægers Minde haveby ble utbygd fra 1930 i en periode hvor de funksjonalistiske stilidealene for alvor fikk gjennomslag.

Foto: Byggekunst, 1937
Grung var lenge alene om å bekjenne seg til "den nye tid" og møtte tildels kraftig motstand. Likevel var han en populær arkitekt som fikk bygd mer enn noen annen i bergensområdet. Dette skyldtes ikke minst hans friske formspråk, men også hans evne til å utnytte moderne produksjons- metoder på en effektiv måte.

Bebyggelsesplanen var gjennomtenkt og bevisst utformet. Husrekkene ut mot fjorden var sakset i forhold til hverandre slik at hver enkelt bygning skulle få optimale utsikt- og lysforhold.

Grung la vekt på kostandseffektive løsninger. Derfor utformet han fire grunnformer, alle innenfor Boligbankens krav. Disse grunnformene kunne tilpasses individuelt med det resultat at ingen av husene fikk den samme planløsningen. Dette lot seg realisere uten betydelig innvirkning på byggekostnadene.

Hegrenesveien 20 er et utmerket eksempel på funksjonalistisk trearkitektur.

De mest påkostede husene ut mot fjorden ble bygd i mur og betong, men de mest spennende bygningene er kanskje likevel enkelte av de som ble bygd i tre.

Nummer 20 sett fra Hegrenesveien. Legg spesielt merke til det vertikale vindusfeltet som strekker seg fra inngangsdøren og opp i hele veggens høyde.

Med enkle milder blir et par dører til dekorative element.

De flate takkkonstruksjonene var nok ikke det best egnede i vestlandsklimaet, men husene har holdt seg godt selv 70 år etter at de første ble bygget. De karakteristiske hovedformene kombinert med Grungs enkle ornamentikk har bidratt til at husene har tålt moderniseringer uten at det opprinnelige uttrykket er vesentlig forringet.

Den dag i dag fremstår Jægers Minde som Bergens eneste gjennomførte "funkisby" vel verd et besøk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar