Hesjaholtveien

Hesjaholtet borettslag er tegnet av Aage Blich, og oppført i 1966. Anlegget består av tre blokker, med en litt spesiell knekk på midten.

Anlegget fremstår som et utmerket eksempel på hvordan man la til rette for høy arealutnyttelse i kombinasjon med store omkringliggende friområder.

Som mange andre større anlegg med blokkbebyggelse kan dette anlegget knyttes til arven fra den franske arkitekten og arkitekturteoretikeren Le Corbusier.


Ill: Le Corbusier
For Le Corbusier handlet arkitektur mye om hvordan forholdene mellom områder var organisert. Planen for Le Corbusiers idealiserte samtidsby – Ville Contemporiane – er basert på 4 grunnprinsipper:
  1. Avlastning for sentrumsområdene.
  2. Høy av befolkningstetthet.
  3. Effektiv transport.
  4. Effektive grøntområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar