Steinerskolens barnehage

Tryllefløyten Steiner barnehage er tegnet av Espen Tharaldsen og ble oppført i 1981.Arkitekten sier dette om bygningen:

Ett motiv som har stått sentralt ved utforming av barnehagen, har vært den "sensible grensen" mellom ytre og indre funksjoner. Slik representerer grunnplanen resultatet av en "forhandlingsprosess" mellom det vi ofte betrakter som arkitektur (ytterveggen og det innenfor) og lekeomgivelsene (alt utenfor).Et annet motiv har vært å la stemningsinnholdet hos småbarn inspirere til et formuttrykk, uten symboler, men likevel slik at det kanhende synes fra det nå tause sted hvor eventyrene engang kunne høres.

1 kommentar: