Fana bydel

Fana er Bergens største bydel med alt fra høyfjell til tungindustri. Bydelen er i hovedsak preget av boligområder, men også større forretningsbygg.

Store deler av Fana er bygd ut etter at privatbilene hadde gjort sitt inntog for alvor, dvs etter 1960, og utbyggingsmønsteret er preget av dette.

Vi har foreløpig dekket de bygningene som er markert med en sort prikk.


Vis Arkitekturvandring i et større kart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar