Fana roklubb

Fana roklubb ligger på Langeholmen i Nordåsvannet og har gjort det siden innflyttingen i 1936.14 Klubbhuset er tegnet av arkitekt Egill Reimers, men fikk et tilbygg i 1989, tegnet av arkitekt Odd Gunnarsen. Sett fra sjøen utgjør bygget til Fana Roklubb og «holmen» en viktig helhet og er del av kulturmiljøet i Fjøsangerbukta.Fana Roklubbs klubbhus ligger idyllisk til på Langeholmen, ved Fjøsangerbukten. Gamlehaugen, Kongens bolig i Bergen, er nærmeste nabo.Langholmen er i dag veldig utfylt og fremstår mer som en odde enn en holme.

Fana Roklubb og Langeholmen slik det var opprinnelig:
UBB-W-SH-149059


Fra Nordåsvannet, høsten 2020:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar