Fyllingsdalen og Laksevåg bydel

I Fyllingsdalen finner vi mange gode eksempler på 1960- og 70-tallets byekspansjon. Her finner vi tett rekkehusbebyggelse og høyblokker med relativt store omkringliggende friområder. Løsninger som er valgt for å kunne kombinere god arealutnyttelse med best mulig bomiljø.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar