Store Milde hovedgårdStore Milde Hovedgård slik Tycho Kristoffer Jæger malte den i 1851.
Hovedbygningen ble satt opp tidlig på 1700-tallet, men den ble bygget om i rokokkostil rundt 1784. I 1909 ble anlegget overtatt av Fana kommune, og i 1915 ble det stilt til disposisjon for Nord- og Midthordland Høgskulelag (nå Fana Folkehøgskule).

I 1916 hadde Ole Landmark ansvar for restaurering av hovedhuset, noe som innebar en tilbakeføring, der en ark i svitserstil og altanen ble revet, samtidig som vinduene ble tilbakeført til opprinnelig stil.

Landmark tegnet en ny vestfløy i 1917. Vestfløyen er tilpasset hovedhuset i dimensjonering og takform. Detaljene er derimot utført i louis-seize-stil med smårutede krysspostvinduer og spissgavlede takarker. Østfløyen er bygget etter Landmarks tegninger fra 1940 i en funksjonalismepåvirket panelstil.

Store Milde ble fredet av Riksantikvaren 27. februar 1924.

Arkitekt Jon Lindstrøm var ansvarlig for restaureringen av hovedhuset i 1976-1980.Les mer om Store Milde på Wikipedia.Andre kilder:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar