Gjenreisningsbebyggelsen på Nordnes


Fotograf ukjent
Den 20. april 1944 eksploderte ammunisjonsskipet «Voorbode» utenfor Festningskaien. Ombord var det 120 tonn ammunisjon , og minst 98 mennesker ble drept. Nesten 5000 mennesker ble skadet, 131 hus forsvant, og 117 hus ble så sterkt skadet at de måtte rives.


Fotograf ukjent
Flere historiske bygninger som Nykirken, Tollboden, Rosenkrantztårnet og Håkonshallen ble sterkt skadet, men de ble senere restaurert. Verst gikk det ut over områdene på motsatt side av Vågen, der selve eksplosjonen og påfølgende branner utraderte nesten all bebyggelse på østsiden av Nordnes.

Kort etter krigen ble en ny reguleringsplan vedtatt, der store deler av Nordnes skulle bygges ut med blokkbebyggelse. Kun en mindre del av denne planen ble gjennomført. Selv om en har en svært dominerende bebyggelse i deler av området, blir husene lavere etter hvert som man kommer høyere opp i terrenget, og skaper en god overgang mot den eldre trebebyggelsen.


Vis større kart
Kilder:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar