Storetveit kirke

I 1926 vant Ole Landmark en arkitektkonkurranse om utformingen av Storetveit kirke. Prosjektet kom i stand etter at familien Odfjell finansierte selve byggingen, mens Wilhelm Mohr, som eide Storetveit gård, ga tomten som kirken står på. Kirken sto ferdig i 1930.


Arkitekt Landmark var en mye brukt arkitekt blant den bergenske overklassen, og tegnet en rekke monumentale bygg. Han har imidlertid også tegnet flere kirker på Vestlandet. Når det gjelder kirkebygg, regnes Storetveit kirke som Landmarks fremste arbeid.


Nordvest for kirken står et frittstående klokketårn.Kirken er laget i nygotisk stil, bygd i gråstein og kleberstein utvendig, og med innvendige vegger i teglstein.
Foto: Atelier K. Knudsen
Kirken er godt tilpasset omgivelsene, og i 1932 fikk Landmark Houens Fonds premie for dette arbeidet.Utenfor kirken står i alt tre krigsminnesmerker over falne fra den annen verdenskrig: nord for kirken to minnesteiner, reist 1952, til minne om falne medlemmer av menigheten, og vest for kirken en bauta, reist 1968, med en plakett med navn på falne medlemmer av Minde Idrettslag.

Mot koret. Foto: Nina Aldin Thune, fra Kunsthistorie.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar