Telefonkiosken RIKS

I 1932 utlyste Telegrafvesenet en arkitektkonkurranse om ny telefonkiosk. Juryens dom lød:

"Nr. 80 «Riks». Utkastet viser en helt frapperende enkel løsning av opgaven, såvel teknisk som estetisk set vel gjennemarbeidet. Det løser alle programmets fordringer på en tilfredsstillende måte. Såvel i planløsning som opbygning har forfatteren truffet midt i blinken. Utkastet har en sådan form at en kiosk med denne utførelse kan opstilles nær sagt hvorsomhelst."

Vinneren var bergensarkitekten Georg Fasting.


Ill: Fasting / Norsk telemuseum
Fram til 1995 ble det produsert rundt 9000 eksemplar, plassert rundt om i hele landet. Kiosken blir av enkelte regnet som det mest vellykkede, norske design noensinne. Den har definitivt satt sitt preg på tusenvis av steder i Norge.
De første kioskene hadde en bærende ramme av vinkeljern, og platene ble klinket fast på dette skjelettet. Utvendig ble kioskene sprøytelakkert med den karakteristiske rødfargen. Innvendig valgte Fasting en mørk, blåsvart farge. Dette ga nok ikke de beste lysforholdene inne i kiosken, men en lysere farge ville blitt lettere synlig gjennom glassflatene og dermed forstyrre den visuelle opplevelsen av kiosken.


Foto: Telenor

De fleste Riks-telefonkioskene fikk en trist sorti.
Foto: Byantikvaren, Trondheim

Les en artikkel i Dagbladet om RIKSen.

Les mer hos Norsk telemuseum.

100 røde telefonkiosker rundt i hele landet er nå sikret vern og vedlikehold for fremtiden. Her er en oversikt over hvor de 100 vernede telefonkioskene står

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar