NKP-bygningen

NKP-bygget ble tegnet av arkitektene Aall, Løkeland og Ragde, og bygget sto ferdig i 1982. I dag huser det DNB-Nor, men det ble opprinnelig oppført med tanke på å skaffe lokaler til oljeindustrien.


Med unntak av Johanneskirken (61m), er hovedblokken med sine 55 meter den høyeste bygningen i Bergen. Inntrykket av størrelsen påvirkes imidlertid av blokkens form, og ikke minst det terasserte bygget som ligger mellom blokkene. Blokkene på hver side er lavere, og tilpasset formatet på den omkringliggende bebyggelsen. Bygningen som helhet fremstår dermed som godt tilpasset omgivelsene.1 kommentar:

  1. Merkelig artikkel. NKP-bygget er det som huset fylkeskommunen og som nå er revet. Denne artikkelen omtaler bygget som opprinnelig huset Norsk Hydro.

    SvarSlett