Villa Lau Eide

Leif Grung var den bergenske arkitekt som bygde flest boliger i funksjonalistisk stil på 1920- og 30-tallet. Grung ble en fanebærer for funksjonalistisk arkitektur i Bergen. Det ble en kamp mot gamle fordommer og fiendtlige kolleger. Det skyldtes nok en god porsjon misunnelse. Grung var nemlig svært produktiv og fikk gjennomført flere store byggeprosjekter.

Grung mente at "boligsaken vel er vår tids viktigste sociale sak", noe som preget de store områdeutbyggingene han var ansvarlig for. Han tegnet imidlertid også enkeltstående boliger, og det fremste eksemplet er villaen Grung tegnet for ingeniør Lau-Eide i Fjellveien. Bygningen sto innflyttingsklar i 1934.


Villa Lau-Eide ligger flott til i Fjellveien, og eksteriøret har beholdt sine opprinnelige kvaliteter.

Leif Grung var den bergensarkitekten som klarest fremhevet funksjonalismens kvaliteter, ofte i opposisjon til den såkalte "Bergensskolen", som la vekt på vestlandske tradisjoner og tradisjonelle håndverksmessige løsninger.

Fotografier fra ByggekunstLes mer om Villa Lau Eide og om "Hva er funkis?"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar