Kommunal boligbygging


Kommunale funksjonærers byggeselskaps boliger i Prahlsvei, tegnet av arkitekt Olaf Jahnsen og påbegynt i 1916.
Ill: Bergen byarkiv.
Den kommunale boligbyggingen i Bergen startet rundt 1910. Da fikk det første private boligselskapet i Bergen kommunal støtte til bygging av boliger. Bakgrunnen var den prekære boligmangelen etter bybrannen i 1916. Kommunen var selv byggherre for en rekke boliger, men ga også kommunalt tilskudd til private utbyggere.

De fleste boligkompleksene ble bygd i Årstad bydel (f eks Svaneviksveien 1), men vi finner kommunale boligprosjekter i flere bydeler (f eks Rothaugenkomplekset).

Det direkte kommunale engasjementet avtok rundt 1930. Kommunen gikk da over til å gi støtte til private aktører ved å legge til rette for nye tomtearealer og gjennom økonomiske støtteordninger.

Les mer om sosial boligbygging i Bergen og om Byarkitekten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar