Bergen Lysverker

Bergen Lysverker, etablert 1938 gjennom en fusjon mellom Bergen Elektrisitetsverk og Bergen Gasværk. Bergen Lysverkers administrasjonsbygning i Lars Hilles gate ble tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø. Bygningen ble oppført i etapper fra 1938.Høsten 1999 vedtok bystyret at Lysverksbygningen i Lars Hilles gate 10 skulle bli arena for Bergen Kunstmuseum, fra 2006 en del av Stiftelsen Kunstmuseene i Bergen, nå KODE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar