Jægers Minde hageby

Jægers Minde haveby ble bygget i 1930-årene på Jægermyren i Ytre Sandviken. Bak utbyggingen sto en av Bergens fremste funksjonalister, arkitekten Leif Grung. Han fikk oppført en serie villaer og tomannsboliger i et klart funksjonalistisk formspråk. De mest påkostede bygningen ble bygd med mur og betong, mens de øvrige delvis ble bygget i tre.Spesielt trehusene er spennede, fordi de tilpasser et funksjonalistisk formspråk til norsk materialbruk, blant annet med karakteristisk liggende panel. Byggene er ulike variasjoner av kubiske volumer med flate tak og med bånd- og hjørnevinduer i tråd med funksjonalismen.


Vis større kart

Inne på selve Jægermyren ligger flere to- og firemannsboliger som i større grad innordner seg en tradisjonell stil med skråtak og mer symmetriske volum.Leif Grung var en aktiv støttespiller til Egne hjem-bevegelsen, som la vekt på å fremskaffe rimelige boliger for alle befolkningsgrupper. Boligene skulle helst være frittliggende med rik tilgang på lys og natur. Dette er trekk vi finner igjen i flere av Grungs prosjekter; på Nymark og i området rundt Langhaugen, samt på Tveiterås (dog noe mer påkostede prosjekter).
Kilder:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar