Grieggården

Grieggården er et moderne bygg som bryter med det øvrige bygningsmiljøet rundt Vågen. Bygget er likevel et godt eksempel på hvordan et moderne bygg kan tilpasses eksisterende bebyggelse, uten å ty til overflatisk stilkopiering - slik en på motsatt side av Vågen ser eksempler på.

Den store glassfasaden gir bygget forskjellig uttrykk ved ulik belysning (dag/natt).Bygget ble ferdigstilt i 1990 og mottok Bergen kommunes arkitekturpris i 1995. Juryen la vekt på at bygget uttrykker selvstendige arkitektoniske kvaliteter, som er utviklet som en nyskapende kontrast til eksisterende miljø, og således et eksempel på moderne byggeskikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar