Årstad bydel

Denne bydelen omfatter de nye områdene i sør hvor Bergen ekspanderte tidlig på 1900-tallet. Dette var gammelt jordbruksland, som ble bygget ned og innlemmet i byen.

Hovedtrekkene i bydelen ble utviklet i en tid da troen på det "moderne" sto sterkt, noe som har satt sitt preg på mange av de boligene og industribyggene som vi finner her.

Vi har foreløpig dekket de bygningene som er markert med en sort prikk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar